Конфиденциалност

Вашата поверителност е важна за „Нитридинг”; да запазим Вашето доверие е от първостепенно значение за нас.
Това Заявление разкрива информационните практики за уеб сайтовете на „Нитридинг”, включително какъв тип информация бива събиран и следен, как се използва информацията и с кого се споделя.

Това Заявление се отнася за уеб сайтове на „Нитридинг”, които се свързват към това Заявление, но не се отнася за тези уеб сайтове на „Нитридинг”, които имат собствено Заявление за поверителност. В допълнение, то не се отнася за случаите, когато ние само обработваме данни от името и за целите на нашите клиенти, като например случаите, в които действаме като доставчик на услуги по уеб хостинг.

Възможно е от време на време да допълваме това Заявление с допълнителна информация, отнасяща се за конкретно взаимодействие, което имаме с Вас.

Събиране на лична информация

Можете да изберете пряко да ни предоставите лична информация в множество ситуации. Например, възможно е да поискате да ни предоставите Вашето име и информация за контакти, за да се свържем с Вас, за да обработим поръчка, за да Ви предоставим услуга или за да сключим сделка, ако сте доставчик или бизнес партньор. Можете също така да ни предоставите подробности за Вашата кредитна карта, за да купите нещо от нас, или да споделите описание на Вашето образование и работен опит във връзка с свободно работно място в „Нитридинг”, за което желаете да бъдете взети предвид. Ако ни кажете, че не желаете да използваме Вашата информация за допълнителни контакти с Вас след изпълнението на Вашата заявка, ние ще уважим Вашите желания.

Възможно е също да събираме информация, която се отнася до Вашето използване на нашите уеб сайтове, посредством различни технологии. Например, когато посещавате наши уеб сайтове, е възможно да записваме определена информация, която ни се изпраща от Вашия браузър, като IP адрес, тип браузър, език, време на достъп и адрес на препращащия ви уеб сайт. Възможно е също да събираме информация за страниците, които преглеждате в нашите сайтове, и за други действия, които изпълнявате, докато ни посещавате. В добавка е възможно също да използваме подобни технологии, за да определим дали сте отворили имейл или сте щракнали на връзка, съдържаща се в имейл. Събирането на информация по този начин ни позволява да натрупваме статистика за употребата и ефективността на нашите уеб сайтове и да персонализираме Вашето преживяване, докато сте на нашите уеб сайтове, както и да пригаждаме нашето взаимодействие с Вас.

Възможно е от време на време също така да събираме непряко принадлежаща Ви информация чрез други източници, например доставчици на списъци. Когато това се случва, ние изискваме от доставчиците да потвърдят, че информацията е била закупена законно от третата страна и че имаме правото да я придобием от тях и да я използваме.

Информацията, която събираме, независимо дали пряко или непряко, може да бъде комбинирана, което да ни помогне да подобрим цялостните й точност и пълнота и да пригодим по-добре нашето взаимодействие с Вас.

Употреба на лична информация

Следните параграфи описват с повече подробности как „Нитридинг” може да използва Вашата лична информация.

Изпълнение на Вашата заявка за транзакция

Ако заявите нещо от „Нитридинг”, например, продукт или услуга, обратно обаждане или конкретни маркетингови материали, ние ще използваме предоставената от Вас информация, за да изпълним Вашата заявка. За да бъдем улеснени в това, е възможно да споделяме информация с други, в частност, с бизнес партньори на „Нитридинг”, финансови институции, спедиторски компании или пощенски или държавни власти като митническите власти, които участват в изпълнението. Възможно е също така да се свържем с вас във връзка с транзакция като част от нашите анкети за потребителско удовлетворение или за целите на маркетинговите проучвания.

Персонализиране на Вашето преживяване на нашите уеб сайтове

Възможно е да използваме събраната информация за Вас, за да Ви осигурим персонализирано преживяване на нашите уеб сайтове, като например да Ви предоставим съдържание, което Ви интересува, и да направим навигацията на нашите сайтове по-лесна.

Осигуряване на поддръжка

Възможно е да използваме Вашата лична информация за поддръжка на продукти или услуги, които сте закупили от нас, като да Ви уведомим за продуктово обновление или поправка.

Възможно е в процеса на предоставяне на техническа поддръжка да получаваме понякога случаен достъп до данни, които сте ни предоставили, или данни, разположени на Вашата система. Тези данни могат да съдържат информация за Вас, за служители на Вашата организация, клиенти, партньори или доставчици. Това Заявление за поверителност не се отнася за нашите достъп до или боравене с тази информация; условията, касаещи боравенето и обработката на такива данни, са покрити от съответните Условия за употреба или други договори между Вас и „Нитридинг” като Условия за употреба за обмен на диагностични данни.

Маркетинг

Информацията, която предоставяте на „Нитридинг”, както и информацията, която непряко сме събрали за Вас, може да бъде използвана от ASAP за маркетингови цели. Преди да го направим обаче, ще Ви предложим възможността да изберете дали Вашата информация да бъде използвана по такъв начин. Можете във всеки един момент да изберете да не получавате от нас маркетингови материали, като следвате инструкциите за отмяна на абонамент, включени във всеки получаван от Вас имейл, чрез указване когато Ви се обадим или като пряко се свържете с нас (моля, направете справка в "Въпроси за поверителност и достъп" по-долу).

Възможно е някои от нашите предложения да са съвместни разработки, тоест, спонсорирани едновременно от „Нитридинг” и трета страна. Ако се регистрирате за тези предложения, вземете предвид, че Вашата информация може също да бъде събирана и споделяна с такива трети страни. Насърчаваме Ви да се запознаете с техните политики за поверителност, за да добиете представа за начина, по който те ще боравят с информация за Вас.

Ако изберете "Изпращане на тази страница по имейл" на приятел или колега, ние ще Ви попитаме за техните имена и имейл адреси. Ние автоматично ще изпратим еднократен имейл за споделяне на посочената от Вас страница, но няма да използваме тази информация за други цели.

Назначение

Във връзка с кандидатстване за работа или запитване, независимо дали е обявено на уеб сайт на „Нитридинг” или другояче, е възможно да ни предоставите информация за Вас като резюме. Ние можем да използваме тази информация в „Нитридинг”, за да насочим Вашето запитване или за да Ви вземем предвид за назначение. Ние можем да запазим информацията за бъдещи разглеждания, освен ако ни кажете да не го правим.

Наблюдения или записване на обаждания, разговори и други взаимодействия

Някои онлайн транзакции могат да включват обаждания от Вас към нас или обратното. Те също могат да включват онлайн разговори. Моля, вземете предвид, че е обичайна практика на „Нитридинг” да наблюдава, а в някои случаи и да записва подобни взаимодействия за целите на обучение на персонала или осигуряване на качеството или за запазване на свидетелства за конкретни транзакция или взаимодействие.

Употребата на информация в обществената работна среда

„Нитридинг” предоставя обществени работни средства на някои от своите уеб сайтове, за да позволи онлайн споделянето и сътрудничеството между потребители, които са се регистрирали, за да ги използват. Тези средства включват форуми, уики, блогове и други платформи на обществени медии.

Когато се регистрирате за използване на тези средства, ще бъдете помолени да предоставите определена лична информация. Регистрационната информация, до която не се предоставя автоматично достъп на другите участници, ще бъде предпазвана като част от Вашия профил в съответствие с това Заявление за поверителност.

Всяко друго публикувано от Вас съдържание като изображение, информация, мнение или всеки друг тип лична информация, до която предоставите достъп на другите участници на тези обществени платформи, не е предмет на това Заявление за поверителност. Вместо това, това съдържание е предмет на Условията за употреба на тези платформи и на всички допълнителни насоки и информация за поверителност, осигурени във връзка с тяхното използване. Моля, отнесете се към тях, за да разберете по-добре вашите, на „Нитридинг”  и на останалите страни права и задължения по отношение на такова съдържание. Следва да сте информирани, че може да бъде осигурен широк достъп за други в и извън „Нитридинг”  до всяко съдържание, поместено от Вас на всяка такава обществена работна платформа.

Защита на правата и собствеността на „Нитридинг” и други

Възможно е също така да използваме или споделяме вашата информация, за да предпазим правата или собствеността на „Нитридинг”, наши бизнес партньори, доставчици, клиенти или други, когато имаме основателни причини да вярваме, че такива права или собственост са или могат да бъдат засегнати. В допълнение си запазваме правото да разкрием вашата лична информация според изискванията на закона и когато вярваме, че подобно разкритие е необходимо за защита на нашите права или правата на други, или в изпълнение на юридически процес, съдебна заповед или законов процес, задействан срещу наши уеб сайтове.

Информация за бизнес партньори

Ако представлявате бизнес партньор на „Нитридинг”, можете да посетите уеб сайтовете на „Нитридинг”, които са специално предназначени за бизнес партньорите на „Нитридинг”. Ние можем да използваме информацията, предоставена на такъв сайт, за администриране и развиване на нашите бизнес отношения с вас, с представлявания от Вас бизнес партньор и с бизнес партньорите на „Нитридинг” като цяло. В частност, това може да включва използването на Вашата информация, за да Ви изпращаме подробности за програмите на „Нитридинг” за бизнес партньори. Това може също да включва споделянето на определена информация с други бизнес партньори (според всякакви задължения за конфиденциалност, които могат да съществуват) или текущи или потенциални клиенти на „Нитридинг”. Възможно е също така да се свържем с Вас във връзка с определена транзакция или програма като част от анкети за потребителско удовлетворение или за целите на маркетинговите проучвания.

Информация за доставчици

Ако представлявате доставчик на „Нитридинг” можете да посетите уеб сайтовете на „Нитридинг”, които са специално предназначени за използване от „Нитридинг” доставчици. Ние можем да използваме предоставената на такъв сайт информация във връзка с влизане в или изпълнение на транзакция с Вас. Например, това може да включва споделяне на информация с други части на „Нитридинг”, бизнес партньори на „Нитридинг”, клиенти, спедиторски компании, финансови институции и пощенски или държавни власти, които участват в изпълнението. Това може също да бъде използвано за администриране и развиване на нашите отношения с Вас, с представлявания от Вас доставчик и с другите доставчици на „Нитридинг” като цяло.

Споделяне на лична информация и международни прехвърляния

„Нитридинг” е организация с бизнес процеси, управленски структури и технически системи, които прекосяват граници. Като такава, ние можем да споделяме информация за вас в рамките на „Нитридинг” и да я прехвърляме в страни от цял свят, където се занимаваме с бизнес, във връзка с идентифицираните по-горе употреби и в съответствие с настоящото Заявление за поверителност. Нашето Заявление за поверителност и нашите практики са разработени да осигуряват глобално равномерно ниво на защита на личната информация по целия свят. Това означава, че дори в страни, чиито закони осигуряват по-слаба защита за вашата информация, „Нитридинг” ще продължава да борави с Вашата информация по описания тук начин.

В някои случаи „Нитридинг” използва доставчици, разположени в различни страни, за събиране, анализ и друга обработка на информация от името на „Нитридинг”. Практика на „Нитридинг” е да изисква от тези доставчици да боравят с информацията по начин, съответстващ на политиките на „Нитридинг”.

Възможно е от време на време да разкриваме информация, която Ви идентифицира на ниво лице и която сме събрали на нашите уеб сайтове, пред други правни субекти извън „Нитридинг”, които не действат като наши доставчици, като нашите бизнес партньори. С изключение на описаното в това Заявление за поверителност, ние ще постъпим така с Вашето предварително съгласие. Ние обаче не продаваме и не отдаваме под наем подобна информация.

Възможно е да възникнат обстоятелства, при които поради стратегически или други бизнес причини „Нитридинг” да реши да продаде, закупи, слее или другояче да реорганизира бизнеси в някои страни. Такава транзакция може да включва разкриването на лична информация пред потенциални или действителни купувачи или получаването на такава информация от продавачи. Практика на „Нитридинг” е да потърси подходящата защита на информацията при тези типове транзакции.

Моля, вземете предвид, че при определени обстоятелства личната информация може да подлежи на разкриване пред държавни институции вследствие на юридически процес, съдебна заповед или законов процес. Възможно е също така да споделяме Вашата информация, за да предпазим правата или собствеността на „Нитридинг”, наши бизнес партньори, доставчици или клиенти и други, когато имаме основателни причини да вярваме, че такива права или собственост са или могат да бъдат засегнати.

Защита и точност на информация

Ние възнамеряваме да защитаваме Вашата лична информация и да поддържаме нейната точност. „Нитридинг” реализира разумни физически, административни и технически предпазни мерки, които ни помагат да защитаваме Вашата лична информация от неоторизирани достъп, употреба и разкриване. Например, ние криптираме определена чувствителна лична информация като информация за кредитна карта, когато я предаваме по Интернет. Ние също така изискваме от нашите доставчици да защитават такава информация от неоторизирани достъп, употреба и разкриване.

Cookies, уеб маяци (Web Beacons) и други технологии

Както е споменато по-горе, ние събираме информация от Вашите посещения на нашите уеб сайтове за улесняване на натрупването на статистика за употребата и ефективността на нашите уеб сайтове и за персонализиране на вашето преживяване на нашите сайтове, както и за да пригаждаме нашето взаимодействие с Вас.

Ние постигаме това чрез използване на различни технологии, включително тази, известна като "cookies". Терминът cookie означава известно количество данни, които даден уеб сайт може да изпрати на Вашия браузър и които след това могат да бъдат съхранени на Вашия компютър като етикет, който да го идентифицира. Въпреки че cookies често се използват за измерване на употребата и ефективността на уеб сайтовете и за позволяване на лекота на навигацията и подобни, и не се свързват с лична информация, те понякога се използват също за персонализиране на преживяването на познат посетител на даден уеб сайт, като се асоциират с информация за профил или потребителски предпочитания. В повечето случаи можете да настроите вашия браузър да Ви известява, преди да получите cookie, което Ви дава възможността да решите дали да я приемете или не. Също така като цяло можете да настроите Вашия браузър да изключва cookies. Тъй като cookies Ви позволяват да използвате някои от характеристиките на нашите уеб сайтове, ние препоръчваме да ги оставите включени. Ако блокирате или отхвърлите по друг начин нашите cookies, вие няма да можете в частност да добавяте артикули към Вашата количка за пазаруване, да преминете към разплащане или да използвате всички услуги на уеб сайта, които изискват Вашето влизане.

Някои уеб сайтове на „Нитридинг” използват също уеб маяк (Web beacon) или други технологии, за да пригодят по-добре тези сайтове за предоставяне на по-добро обслужване на клиента. Тези технологии могат да се използват на множество страници в уеб сайтовете на „Нитридинг”. Когато посетител осъществи достъп до тези страници, за това посещение се генерира неидентифицируемо известие, което след това може да бъде обработено от нас или от наши доставчици. Тези уеб маяци обикновено работят в съчетание с cookies. Ако не желаете Вашата информация от cookie да бъде асоциирана с Вашите посещения на тези страници, можете да настроите Вашия браузър да изключва cookies. Ако изключите cookies, уеб маякът и другите технологии ще продължат да откриват посещенията на тези страници; по този начин обаче те няма да бъдат свързвани с информацията, която иначе се съхранява в cookies.

Възможно е също така да включим уеб маяци в маркетинговите имейл съобщения или в нашите информационни бюлетини, за да определяме дали съобщенията са били отворени и дали е щракнато на включените в тях връзки.

Някои от нашите бизнес партньори установяват уеб маяци и cookies на наши сайтове. Ние нямаме достъп или контрол върху тези технологии за проследяване на трети страни.

Онлайн реклама

„Нитридинг” не доставя онлайн реклама на трети страни на нашите уеб сайтове, но ние рекламираме наши продукти и услуги на уеб сайтовете на други. Възможно е да си сътрудничим за тези цели с с операторите на уеб сайтове, както и с мрежови рекламисти. Моля, запознайте се с политиките за поверителност на тези оператори на уеб сайтове или мрежови рекламисти, за да добиете представа за техните практики, свързани с рекламата, включително какъв тип информация може да бъде събиран от тях за Вашата употреба на Интернет. „Нитридинг” не предоставя никаква информация, отнасяща се за вашето използване на уеб сайтовете на „Нитридинг” на операторите на уеб сайтове или на мрежовите рекламисти. Някои използвани от нас рекламни мрежи могат да са членове на Инициативата за мрежова реклама - Network Advertising Initiative (NAI). Отделните лица могат да откажат доставяната от рекламните мрежи на член на NAI таргетирана реклама, като посетят www.networkadvertising.org.

Връзки към уебсайтове, непринадлежащи на „Нитридинг”

Уеб сайтовете на „Нитридинг” могат да съдържат връзки към непринадлежащи на „Нитридинг” уеб сайтове, които не са свързани с „Нитридинг”. „Нитридинг” не носи отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на такива уеб сайтове.

Известяване за промени

Ние ще публикуваме за 30 дни в горната част на тази страница известие, с което уведомяваме потребителите, когато това Заявление за поверителност бъде обновено или модифицирано по значителен начин. Ако използваме Вашата лична информация по различен начин от заявения към момента на събирането, ние ще Ви известим и Вие ще имате избор дали да ни позволите да използваме Вашата лична информация по подобен начин.

Въпроси за поверителност и достъп

Ако имате въпроси относно това Заявление за поверителност или относно боравенето с ваша информация от страна на „Нитридинг”, можете да изпратите имейл на координатора на уеб сайта на „Нитридинг”.

В определени случаи е възможно да имате способността да прегледате или редактирате вашата лична информация онлайн. В случай че Вашата информация не е достъпна онлайн и желаете да получите копие от определена информация, която сте предоставили на „Нитридинг”, или ако откриете, че информацията не е правилна и бихте искали да я коригираме, свържете се с нас.

Преди „Нитридинг” да е в състояние да Ви предостави каквато и да е информация или да коригира каквито и да е неточности обаче, е възможно да поискаме от Вас да удостоверите самоличността си и да предоставите други подробности, за да ни помогнете да отговорим на Вашата заявка. Ние ще се свържем с Вас до 30 дни от момента на запитването Ви.

Ако имате въпроси или притеснения по отношение на нашето Заявление за поверителност, следва първо да се свържете пряко с „Нитридинг”. Ако повече не желаете да получавате маркетингови имейли от „Нитридинг”, моля, следвайте инструкциите за прекратяване на абонамент, които са включени във всеки маркетингов имейл.