Разработване на технологии

Разработване на технологии

Разработване на технологии и термична обработка на конструкционни, инструментални стомани и цветни сплави. Азотиране и карбонитриране в нискотемпературна плазма на детайли (оси, зъбни колела, гърбични валове, детайли за специалното производство и др. изработени от конструкционни стомани- 45, 20Х, 18ХГТ, З8ХМЮА, 30ХГС, ШХ15, 40Х и др.) и инструменти (щанци, щампи, поансони, пресформи, шприцформи и др. изработени от стомани 5ХНМ, 4Х5МФС, Х12, 40Х13, 12Х18Н10Т, RAMAX и др.), подложени на силно износване. Йонно азотиране (карбонитриране) на детайли изработени от различни видове чугуни.

Азотиране и карбониране

Азотиране и карбонитриране в нискотемпературна плазма на детайли (оси, зъбни колела, гърбични валове, детайли за специалното производство и др. изработени от конструкционни стомани- 45, 20Х, 18ХГТ, З8ХМЮА, 30ХГС, ШХ15, 40Х и др.)  и инструменти (щанци, щампи, поансони, пресформи, шприцформи и др. изработени от стомани 5ХНМ, 4Х5МФС, Х12, 40Х13, 12Х18Н10Т, RAMAX и др.), подложени на силно износване.

Плазмено азотиране

Плазмено азотиране (карбонитриране) на детайли изработени от различни видове чугуни.

Услуги