Защо ние

Металографски анализ

Управител на фирма „ Нитридинг”  е д-р инж.  Aнгел  Зюмбилев, които е защитил кандидатска дисертация  в направление  азотиране на материали  в ниско температурна плазма. Той  има над 75 публикации в областта на термична и химикотермична  обработка на металите, като по-голяма част от трудовете са публикувани в наши и чуждестранни научни списания, както и в сборници на световни конгреси и конференции в САЩ, Канада, Иран, Сърбия, Гърция, Македония, Турция, Румъния и Хърватия. Член е на американските  научни организации ASM International, The Minerals, Metals & Materials Society (TMS).

Най-важните причини да изберете нас са:

Отговорност

Нашата основна цел е да предоставим на нашите клиенти модерни решения за обработка на повърхността на най-икономичната цена и възможно най-бързото доставяне.

Качество

Нашият ангажимент е да сме в крак с напредъка на индустрията за обработка на повърхността. От първоначалната оценка на Вашето искане за полево тестване на продукта, ние ще работим с Вас по време на всяка стъпка от процеса, за да гарантираме възможно най-добрия резултат.

Грижа за клиента

Ние сме отдадени 100% на клиента. Ако имате предизвикателна молба или проблем със съществуващо покритие, свържете се с нас днес.

За нас