Таблица за здравина

Типични резултати от йонно азотиране

Материал
Препоръчителна твърдост на ядрото

Твърдост на повърхността от плазменото азотиране

Общо дълбочина (инчове)
1020, 1045, Cast Iron
14-8
File Hard 0.0005"
0.002-0.010
8620, 9310, 9315, P6
14-8
52-58
0.012-0.028
4130, 4140
28-32
52-58
0.008-0.024
4340
28-32
49-55
0.008-0.024
P20
28-36
57-62
0.008-0.020
Nitralloy 135 M
28-36
67-71
0.008-0.020
A2
54-56
65-70
0.005-0.010
D2, D4, D6
57-59
65-70
0.005-0.010
H13, S7
45-50
67-71
0.004-0.012
M2, M42, ASP
60-65
69-72
0.0005-0.002
304, 316 S.S.
0
62-66
0.002-0.008
15-5, 17-4, PH SS
31-38
62-66
0.002-0.008
429, 436, S.S.
24-38
68-70
0.004-0.008

Технологии