Металографски анализ

Металографски анализ

Той включва: анализ на структурата на металите; определяне на твърдостта на металите по методите „Роквел’’,”Бринел”, „Викерс”; изпитване на опън на метали и неметали. Измерване микротвърдостта на тънки слоеве и покрития чрез методите на „Викерс” и ”Кнуп”, и определяне на тяхната дебелина. Контрол на качеството на покритията.

Услуги