Консултативна дейност

Консултативна дейност

Консултативна дейност за възможностите на вакуумната термична обработка, йонното азотиране и карбонитриране, и формирането на многослойни покрития. Разработване на технологии и термична обработка на конструкционни, инструментални стомани и цветни сплави. Завършени проекти в България, Франция, Германия и Гърция.

Услуги